Giang Ơi

Giang Ơi
951310
0 0 0
Loading...

Giang Ơi

Description

Mình là giang và mình ghi lại hành trình bước vào cuộc sống người lớn.

Videos

GUIDE TO PICK YOUR RIGHT BRA | Vlog | Giang Ơi Watch Video
HD
406508
12:40
GUIDE TO PICK YOUR RIGHT BRA | Vlog | Giang Ơi

Giang Ơi

2 months ago

LET'S MAKE JACKET POTATO! | Vlog | Giang Ơi Watch Video
HD
479228
19:31
LET'S MAKE JACKET POTATO! | Vlog | Giang Ơi

Giang Ơi

2 months ago

WHAT IS IN MY BAG? | Vlog | Giang Oi Watch Video
HD
391425
10:11
WHAT IS IN MY BAG? | Vlog | Giang Oi

Giang Ơi

3 months ago

Promotional Content