D.I.Y - SEN Sáng Tạo

D.I.Y - SEN Sáng Tạo
26
0 0 0
Loading...

D.I.Y - SEN Sáng Tạo

Description

Kênh chia sẻ về kinh nghiệm d.i.y về các ngành sáng tạo, thi công các hạng mục từ gỗ, sắt thép, epoxy resin.... và các vật liệu mới khác

Videos

Chia sẻ phương pháp SƠN LAU trong mộc D.I.Y Watch Video
HD
35
10:52
Chia sẻ phương pháp SƠN LAU trong mộc D.I.Y

D.I.Y - SEN Sáng Tạo

1 month ago

D.I.Y Kệ gỗ Homestay bằng SƠN LAU #2 Watch Video
HD
46
6:25
D.I.Y Kệ gỗ Homestay bằng SƠN LAU #2

D.I.Y - SEN Sáng Tạo

1 month ago

D.I.Y kệ gỗ Homestay bằng CHỐT GỖ & SƠN LAU #1 Watch Video
HD
28
14:02
D.I.Y kệ gỗ Homestay bằng CHỐT GỖ & SƠN LAU #1

D.I.Y - SEN Sáng Tạo

1 month ago

Chuẩn bị phôi gỗ đổ Epoxy Resin Watch Video
HD
74
6:29
Chuẩn bị phôi gỗ đổ Epoxy Resin

D.I.Y - SEN Sáng Tạo

1 month ago

Hướng dẫn dùng ốc cấy ren trong làm mộc D.I.Y Watch Video
HD
101
3:10
Hướng dẫn dùng ốc cấy ren trong làm mộc D.I.Y

D.I.Y - SEN Sáng Tạo

1 month ago

DIY KỆ SÁCH (BOOK SHELF) Watch Video
HD
158
6:56
DIY KỆ SÁCH (BOOK SHELF)

D.I.Y - SEN Sáng Tạo

2 months ago

Promotional Content