SỨC KHỎE TÂM SINH

SỨC KHỎE TÂM SINH
696K
0 0 0
Loading...

SỨC KHỎE TÂM SINH

Description

Kênh sức khoẻ tâm sinh chia sẽ những món ăn, những bài thuốc dân gian, mong muốn được chia sẽ đến cộng đồng nhiều hơn những món ăn tốt cho sức khoẻ, những cô...

Videos

how pickled Watch Video
HD
273252
10:02
how pickled

SỨC KHỎE TÂM SINH

1 month ago

How pickled pickled cucumber of Vietnam Watch Video
HD
389098
12:39
How pickled pickled cucumber of Vietnam

SỨC KHỎE TÂM SINH

1 month ago

How to make pickled shrimp of Vietnamese people Watch Video
HD
149247
10:21
How to make pickled shrimp of Vietnamese people

SỨC KHỎE TÂM SINH

1 month ago

How to dry chicken lemon leaves Watch Video
HD
382746
13:33
How to dry chicken lemon leaves

SỨC KHỎE TÂM SINH

2 months ago

Learn how to make Korean kimchi Watch Video
HD
266359
14:18
Learn how to make Korean kimchi

SỨC KHỎE TÂM SINH

2 months ago

How to dry pigs Watch Video
HD
24191
11:01
How to dry pigs

SỨC KHỎE TÂM SINH

2 months ago

How to make sausage Watch Video
HD
483266
14:08
How to make sausage

SỨC KHỎE TÂM SINH

2 months ago

Sour Soup of Vietnamese people Watch Video
HD
97999
10:01
Sour Soup of Vietnamese people

SỨC KHỎE TÂM SINH

2 months ago

How to make JamBon Sausage Watch Video
HD
506556
10:19
How to make JamBon Sausage

SỨC KHỎE TÂM SINH

2 months ago

How to make spring rolls for vegetarians Watch Video
HD
99267
12:08
How to make spring rolls for vegetarians

SỨC KHỎE TÂM SINH

3 months ago

How to make ram ribs Watch Video
HD
290980
8:54
How to make ram ribs

SỨC KHỎE TÂM SINH

3 months ago

How salted tomato artillery Watch Video
HD
82963
8:20
How salted tomato artillery

SỨC KHỎE TÂM SINH

3 months ago

How to make chili lemongrass with chili Watch Video
HD
134881
10:33
How to make chili lemongrass with chili

SỨC KHỎE TÂM SINH

3 months ago

How to cook Chicken Curry Watch Video
HD
583186
11:12
How to cook Chicken Curry

SỨC KHỎE TÂM SINH

3 months ago

How to make Pizza Watch Video
HD
130659
5:36
How to make Pizza

SỨC KHỎE TÂM SINH

3 months ago

How to make Fried Lemongrass chili Watch Video
HD
166882
8:35
How to make Fried Lemongrass chili

SỨC KHỎE TÂM SINH

4 months ago

How to make breaded fried shrimp Watch Video
HD
93371
8:06
How to make breaded fried shrimp

SỨC KHỎE TÂM SINH

4 months ago

How to cook mixed rice with rice cooker Watch Video
HD
178622
10:20
How to cook mixed rice with rice cooker

SỨC KHỎE TÂM SINH

4 months ago

How to make Vietnamese's less bare bread Watch Video
HD
298226
11:02
How to make Vietnamese's less bare bread

SỨC KHỎE TÂM SINH

4 months ago

How to make sweet and sour ribs novelty Watch Video
HD
109847
10:05
How to make sweet and sour ribs novelty

SỨC KHỎE TÂM SINH

5 months ago

How to make tofu stuffed with tomato sauce Watch Video
HD
189273
10:15
How to make tofu stuffed with tomato sauce

SỨC KHỎE TÂM SINH

5 months ago

How to marinate the ribs and make the ribs dish Watch Video
HD
1764880
10:14
How to marinate the ribs and make the ribs dish

SỨC KHỎE TÂM SINH

5 months ago

How to make 4 common sauces Watch Video
HD
42136
8:34
How to make 4 common sauces

SỨC KHỎE TÂM SINH

5 months ago

How to make Vietnamese pancakes Watch Video
HD
72419
10:19
How to make Vietnamese pancakes

SỨC KHỎE TÂM SINH

5 months ago

How to make sweet and sour sauce of Vietnamese people Watch Video
HD
172403
7:27
How to make sweet and sour sauce of Vietnamese people

SỨC KHỎE TÂM SINH

5 months ago

How sweet and sour fish sauce Watch Video
HD
53576
11:00
How sweet and sour fish sauce

SỨC KHỎE TÂM SINH

6 months ago

Promotional Content