Liam Channel

Liam Channel
2.27K
0 0 0
Loading...

Liam Channel

Description

Chào mừng các bạn và các em nhỏ đã đến với kênh liam channel của mình nha^^ Đam mê của mình là làm làm squishy giấy 3d, những món đồ handmade. hy vọng kênh s...

Videos

PAPER SQUISHY SCHOOL SUPPLIES | Liam Channel Watch Video
HD
213
15:54
PAPER SQUISHY SCHOOL SUPPLIES | Liam Channel

Liam Channel

4 days ago

DIY Onigiri Squishy | Liam Channel Watch Video
HD
333
11:01
DIY Onigiri Squishy | Liam Channel

Liam Channel

1 week ago

DIY Paper Squishy 3D SNACK | Liam Channel Watch Video
HD
3231
24:47
DIY Paper Squishy 3D SNACK | Liam Channel

Liam Channel

1 month ago

DIY Paper Squishy 3D SANDWICH | Liam Channel Watch Video
HD
1802
17:38
DIY Paper Squishy 3D SANDWICH | Liam Channel

Liam Channel

1 month ago

DIY Paper Squishy 3D HAMBURGER | Liam Channel Watch Video
HD
1407
16:40
DIY Paper Squishy 3D HAMBURGER | Liam Channel

Liam Channel

2 months ago

DIY Paper Squishy 3D Strawberry | Liam Channel Watch Video
HD
1064
14:51
DIY Paper Squishy 3D Strawberry | Liam Channel

Liam Channel

2 months ago

Squishy 3D UNICORN CAKE | Liam Channel Watch Video
HD
3683
16:55
Squishy 3D UNICORN CAKE | Liam Channel

Liam Channel

2 months ago

How to make a squishy milk tea | Liam Channel Watch Video
HD
13381
11:14
How to make a squishy milk tea | Liam Channel

Liam Channel

2 months ago

Paper squishy 3D House | Liam Channel Watch Video
HD
3382
19:28
Paper squishy 3D House | Liam Channel

Liam Channel

2 months ago

HOW TO CUT THE STAR VERY EASILY | Liam Channel Watch Video
HD
24640
3:58
HOW TO CUT THE STAR VERY EASILY | Liam Channel

Liam Channel

2 months ago

Promotional Content