Liam Channel

Liam Channel
7.12K
0 0 0
Loading...

Liam Channel

Description

Chào mừng các bạn và các em nhỏ đã đến với kênh liam channel của mình nha^^ Đam mê của mình là làm làm squishy giấy 3d, những món đồ handmade. hy vọng kênh s...

Videos

How to make a mask at home Watch Video
HD
1273
5:10
How to make a mask at home

Liam Channel

2 weeks ago

How to make paper masks easy Watch Video
HD
5123
4:16
How to make paper masks easy

Liam Channel

2 weeks ago

How to Draw New Year Card | Liam Channel Watch Video
HD
475
4:05
How to Draw New Year Card | Liam Channel

Liam Channel

1 month ago

Lucky Money Envelope | Liam Channel Watch Video
HD
4169
6:53
Lucky Money Envelope | Liam Channel

Liam Channel

1 month ago

Lucky Money Envelope | Liam Channel Watch Video
HD
33448
11:59
Lucky Money Envelope | Liam Channel

Liam Channel

1 month ago

DIY Cherry Flower | Liam Channel Watch Video
HD
333
3:25
DIY Cherry Flower | Liam Channel

Liam Channel

1 month ago

DIY Paper Roses Tutorial | Liam Channel Watch Video
HD
2721
8:19
DIY Paper Roses Tutorial | Liam Channel

Liam Channel

1 month ago

How to make a lucky flower ball | Liam Channel Watch Video
HD
2310
10:16
How to make a lucky flower ball | Liam Channel

Liam Channel

1 month ago

Money origami HEART | Liam Channel Watch Video
HD
338
4:52
Money origami HEART | Liam Channel

Liam Channel

1 month ago

THANK YOU SO MUCH! 6.000 SUB | Liam Channel Watch Video
HD
185
7:58
THANK YOU SO MUCH! 6.000 SUB | Liam Channel

Liam Channel

1 month ago

How to make Roses easy | Liam Channel Watch Video
HD
450
6:31
How to make Roses easy | Liam Channel

Liam Channel

1 month ago

DIY - Paper Bag Tutorial | Liam Channel Watch Video
HD
477
9:26
DIY - Paper Bag Tutorial | Liam Channel

Liam Channel

2 months ago

Promotional Content