Paper Toys

Paper Toys
1.27K
0 0 0
Loading...

Paper Toys

Description

Kênh chuyên về chế tạo các mô hình, đồ chơi bằng giấy. cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh!

Videos

VUA HỀ SÁC-LÔ | CHARLIE CHAPLIN Watch Video
HD
1086
6:59
VUA HỀ SÁC-LÔ | CHARLIE CHAPLIN

Paper Toys

1 month ago

IPHONE 5C BẰNG GIẤY | PAPER IPHONE 5C Watch Video
HD
1482
4:45
IPHONE 5C BẰNG GIẤY | PAPER IPHONE 5C

Paper Toys

1 month ago

SÚNG BẮN THUN MINI | RUBBER GUN MINI Watch Video
HD
1161
4:46
SÚNG BẮN THUN MINI | RUBBER GUN MINI

Paper Toys

2 months ago

ĐÀN GUITAR BẰNG GIẤY | PAPER GUITAR Watch Video
HD
1487
10:39
ĐÀN GUITAR BẰNG GIẤY | PAPER GUITAR

Paper Toys

2 months ago

CUNG TÊN BẰNG QUE KEM | ARROW BY CREAM Watch Video
HD
2149
3:09
CUNG TÊN BẰNG QUE KEM | ARROW BY CREAM

Paper Toys

3 months ago

CHIẾC HỘP MA QUÁI | SPOOKY BOX Watch Video
HD
1874
5:55
CHIẾC HỘP MA QUÁI | SPOOKY BOX

Paper Toys

4 months ago

SÚNG RULO MÔ HÌNH | GUN RULO MODEL Watch Video
HD
1969
4:56
SÚNG RULO MÔ HÌNH | GUN RULO MODEL

Paper Toys

4 months ago

CLOSE TO GOD JESUS Watch Video
HD
1413
3:51
CLOSE TO GOD JESUS

Paper Toys

5 months ago

CÁCH VẼ HOA VĂN | FLOWERING MACHINE Watch Video
HD
1293
6:48
CÁCH VẼ HOA VĂN | FLOWERING MACHINE

Paper Toys

5 months ago

TRA TẤN BUDDY | KICK THE BUDDY Watch Video
HD
1305
7:38
TRA TẤN BUDDY | KICK THE BUDDY

Paper Toys

5 months ago

Promotional Content