GIA ĐÌNH VIỆT

GIA ĐÌNH VIỆT
169K
0 0 0
Loading...

GIA ĐÌNH VIỆT

Description

Gia đình việt là kênh youtobe chia sẽ về: sức khỏe - Ẩm thực - văn hóa. tôi là sung, tôi sinh ra ở bắc trung bộ, hiện nay tôi đang sống ở miền nam, tôi tạo r...

Videos

How to make Vietnamese pork skin Watch Video
HD
2620
16:52
How to make Vietnamese pork skin

GIA ĐÌNH VIỆT

3 weeks ago

How to make melon dish of Vietnamese people Watch Video
HD
5517
10:01
How to make melon dish of Vietnamese people

GIA ĐÌNH VIỆT

2 months ago

How to make Lotus Seeds Jam 2020 Watch Video
HD
3886
8:38
How to make Lotus Seeds Jam 2020

GIA ĐÌNH VIỆT

2 months ago

How to make Fish Skin Peanuts Watch Video
HD
74860
14:10
How to make Fish Skin Peanuts

GIA ĐÌNH VIỆT

2 months ago

How to make pickled garlic Watch Video
HD
4824
8:41
How to make pickled garlic

GIA ĐÌNH VIỆT

3 months ago

Sweet and sour beef tendon Watch Video
HD
32280
11:59
Sweet and sour beef tendon

GIA ĐÌNH VIỆT

3 months ago

How to make chicken feet pickled lemongrass Watch Video
HD
84611
10:04
How to make chicken feet pickled lemongrass

GIA ĐÌNH VIỆT

3 months ago

How to make fruit jam Watch Video
HD
17196
11:51
How to make fruit jam

GIA ĐÌNH VIỆT

3 months ago

How to make Vietnamese spring rolls Watch Video
HD
303460
19:23
How to make Vietnamese spring rolls

GIA ĐÌNH VIỆT

3 months ago

Sweet and sour pickled pork ears Watch Video
HD
6171
13:12
Sweet and sour pickled pork ears

GIA ĐÌNH VIỆT

4 months ago

How pickled pickles from spinach Watch Video
HD
5332
12:49
How pickled pickles from spinach

GIA ĐÌNH VIỆT

4 months ago

How pickled pickled shallots from onion Watch Video
HD
32078
10:37
How pickled pickled shallots from onion

GIA ĐÌNH VIỆT

4 months ago

Cách làm Bánh Bò bánh mềm dẻo nhiều rễ tre Watch Video
HD
6211
14:23
Cách làm Bánh Bò bánh mềm dẻo nhiều rễ tre

GIA ĐÌNH VIỆT

5 months ago

Cách nấu Cá Rô Kho ngon mà dễ làm lắm Watch Video
HD
12685
8:52
Cách nấu Cá Rô Kho ngon mà dễ làm lắm

GIA ĐÌNH VIỆT

6 months ago

Promotional Content