Savoury Days Kitchen

Savoury Days Kitchen
242878
0 0 0
Loading...

Savoury Days Kitchen

Description

Hello and welcome! :-) my name is linh trang - editor-in-chief of savoury days (www.savourydays.com - in vietnamese) and rice 'n flour (www.ricenflour.com - ...

Videos

STRAWBERRY CHOCOLATE CAKE - Bánh kem dâu chocolate Watch Video
HD
10341
6:14
STRAWBERRY CHOCOLATE CAKE - Bánh kem dâu chocolate

Savoury Days Kitchen

6 days ago

VIETNAMESE FISH SPRING ROLLS - Cách làm NEM CÁ Watch Video
HD
9190
5:32
VIETNAMESE FISH SPRING ROLLS - Cách làm NEM CÁ

Savoury Days Kitchen

3 weeks ago

TULIP PINEAPPLE TARTS - Cách làm BÁNH QUY DỨA Watch Video
HD
12192
5:07
TULIP PINEAPPLE TARTS - Cách làm BÁNH QUY DỨA

Savoury Days Kitchen

3 weeks ago

ESPRESSO CHOCOLATE BRIOCHE - BÁNH MÌ HOA CÚC CHOCOLATE Watch Video
HD
18336
6:25
ESPRESSO CHOCOLATE BRIOCHE - BÁNH MÌ HOA CÚC CHOCOLATE

Savoury Days Kitchen

1 month ago

Easy Xmas YULE LOG - BÁNH KHÚC CÂY Giáng sinh Watch Video
HD
11719
4:07
Easy Xmas YULE LOG - BÁNH KHÚC CÂY Giáng sinh

Savoury Days Kitchen

2 months ago

JAPANESE MILK BREAD - BÁNH MÌ SỮA NHẬT BẢN Watch Video
HD
130265
7:43
JAPANESE MILK BREAD - BÁNH MÌ SỮA NHẬT BẢN

Savoury Days Kitchen

2 months ago

CHOCOLATE FLAN SPONGE CAKE - Cách làm bánh Gato Flan Watch Video
HD
24738
7:06
CHOCOLATE FLAN SPONGE CAKE - Cách làm bánh Gato Flan

Savoury Days Kitchen

2 months ago

Savoury Days team & Quà tặng 20-11 dành cho Linh Trang Watch Video
HD
8491
8:26
Savoury Days team & Quà tặng 20-11 dành cho Linh Trang

Savoury Days Kitchen

3 months ago

CONDENSED MILK CUPCAKE recipe - Cupcake sữa kem xoài Watch Video
HD
20140
8:07
CONDENSED MILK CUPCAKE recipe - Cupcake sữa kem xoài

Savoury Days Kitchen

3 months ago

XIAO LONG BAO recipe - Cách làm TIỂU LONG BAO Watch Video
HD
52054
8:10
XIAO LONG BAO recipe - Cách làm TIỂU LONG BAO

Savoury Days Kitchen

3 months ago

LIVESTREAM: A-Z BÁNH TRUNG THU - 20.00 NGÀY 5/9 Watch Video
HD
6116
0:36
LIVESTREAM: A-Z BÁNH TRUNG THU - 20.00 NGÀY 5/9

Savoury Days Kitchen

5 months ago

BLACK FOREST cake - GA-TÔ RỪNG ĐEN Watch Video
HD
45204
6:32
BLACK FOREST cake - GA-TÔ RỪNG ĐEN

Savoury Days Kitchen

10 months ago

googel ads