Savoury Days Kitchen

Savoury Days Kitchen
249014
0 0 0
Loading...

Savoury Days Kitchen

Description

Hello and welcome! :-) my name is linh trang - editor-in-chief of savoury days (www.savourydays.com - in vietnamese) and rice 'n flour (www.ricenflour.com - ...

Videos

STRAWBERRY CHOCOLATE CAKE - Bánh kem dâu chocolate Watch Video
HD
17617
6:14
STRAWBERRY CHOCOLATE CAKE - Bánh kem dâu chocolate

Savoury Days Kitchen

2 months ago

RED VELVET CRINKLE - Cách làm bánh quy Red velvet Crinkle Watch Video
HD
11666
4:13
RED VELVET CRINKLE - Cách làm bánh quy Red velvet Crinkle

Savoury Days Kitchen

2 months ago

VIETNAMESE FISH SPRING ROLLS - Cách làm NEM CÁ Watch Video
HD
10996
5:33
VIETNAMESE FISH SPRING ROLLS - Cách làm NEM CÁ

Savoury Days Kitchen

2 months ago

TULIP PINEAPPLE TARTS - Cách làm BÁNH QUY DỨA Watch Video
HD
14258
5:07
TULIP PINEAPPLE TARTS - Cách làm BÁNH QUY DỨA

Savoury Days Kitchen

2 months ago

BUTTER COOKIES (ONE dough for ALL) - BÁNH QUY BƠ 3 trong 1 Watch Video
HD
25943
5:11
BUTTER COOKIES (ONE dough for ALL) - BÁNH QUY BƠ 3 trong 1

Savoury Days Kitchen

2 months ago

ESPRESSO CHOCOLATE BRIOCHE - BÁNH MÌ HOA CÚC CHOCOLATE Watch Video
HD
21701
6:25
ESPRESSO CHOCOLATE BRIOCHE - BÁNH MÌ HOA CÚC CHOCOLATE

Savoury Days Kitchen

3 months ago

Easy Xmas YULE LOG - BÁNH KHÚC CÂY Giáng sinh Watch Video
HD
12022
4:07
Easy Xmas YULE LOG - BÁNH KHÚC CÂY Giáng sinh

Savoury Days Kitchen

3 months ago

JAPANESE MILK BREAD - BÁNH MÌ SỮA NHẬT BẢN Watch Video
HD
226424
7:43
JAPANESE MILK BREAD - BÁNH MÌ SỮA NHẬT BẢN

Savoury Days Kitchen

4 months ago

CHOCOLATE FLAN SPONGE CAKE - Cách làm bánh Gato Flan Watch Video
HD
28159
7:06
CHOCOLATE FLAN SPONGE CAKE - Cách làm bánh Gato Flan

Savoury Days Kitchen

4 months ago

CONDENSED MILK CUPCAKE recipe - Cupcake sữa kem xoài Watch Video
HD
22513
8:07
CONDENSED MILK CUPCAKE recipe - Cupcake sữa kem xoài

Savoury Days Kitchen

5 months ago

XIAO LONG BAO recipe - Cách làm TIỂU LONG BAO Watch Video
HD
55806
8:10
XIAO LONG BAO recipe - Cách làm TIỂU LONG BAO

Savoury Days Kitchen

5 months ago

KEY LIME PIE recipe - Cách làm bánh PIE CHANH XANH Watch Video
HD
15484
3:13
KEY LIME PIE recipe - Cách làm bánh PIE CHANH XANH

Savoury Days Kitchen

6 months ago

LIVESTREAM: A-Z BÁNH TRUNG THU - 20.00 NGÀY 5/9 Watch Video
HD
6190
0:36
LIVESTREAM: A-Z BÁNH TRUNG THU - 20.00 NGÀY 5/9

Savoury Days Kitchen

7 months ago

BLACK FOREST cake - GA-TÔ RỪNG ĐEN Watch Video
HD
47726
6:32
BLACK FOREST cake - GA-TÔ RỪNG ĐEN

Savoury Days Kitchen

11 months ago

Cách làm CHÈ BƯỞI NGON & CHUẨN VỊ Watch Video
HD
73116
5:57
Cách làm CHÈ BƯỞI NGON & CHUẨN VỊ

Savoury Days Kitchen

1 year ago

Promotional Content