Ông Mưa Vlog - Làm Mâm Bánh Phồng Tôm Khổng Lồ Ăn Cùng Chảo Thịt Sốt Tương Cà Chinsu

2329 112

Description

Ông Mưa Vlog - Làm Mâm Bánh Phồng Tôm Khổng Lồ Ăn Cùng Chảo Thịt Sốt Tương Cà Chinsu

https://lambanhblog.com/watch/6czQ5zkP8XI

Facebook của ông là: https://www.facebook.com/ongmuayoutube
Twitter của ông : https://twitter.com/Trung49689609

#ongmuavlog #khonglo

Source: Youtube.com

Comments

Promotional Content