Làm kem - trò chơi làm kem ớt bạn đã dám thử | spicy ice cream

999 18 0

Description

Làm Kem - Trò chơi làm Kem ớt bạn đã dám thử | Spicy Ice Cream
Hướng dẫn các bạn làm 1 cây kem hoa quả rất ngon và thú vị
Các bạn cùng thực hiện với mình nhé !

Link: +++
https://lambanhblog.com/watch/c/behonda
https://lambanhblog.com/watch/d9br1agpRzA
https://lambanhblog.com/watch/V_AjSPc3j0Q
https://lambanhblog.com/watch/m3pFPkdJQeM
https://lambanhblog.com/watch/hi27kBLDyQA
#TroChoi
#LamKemOt
Cảm ơn các bạn đang like, comment và Đăng Ký ủng hộ kênh !

Source: Youtube.com

Comments

Promotional Content