[tết 2019 bánh chưng] người hàn quốc làm bánh chưng / 한국 사람이 반쯩을 만들었다

4,852 136 6

Description

Xin chào, chúng tôi là đàn ông Hàn Quốc.
Chúng tôi sẽ nói đến những suy nghĩ gần đây của người Hàn Quốc về văn hóa Việt Nam.
Các bạn theo dõi nhé ~

Phụ đề tiếng Việt : Diệu Trần

Source: Youtube.com

Comments

Promotional Content